Algemene voorwaarden

1. Definities:

 1. Opdrachtgever: Persoon met welke Jan Koppelaar Fotografie een overeenkomst tot het volgen van een workshop gesloten heeft.
 2. Cursist: Persoon welke de workshop volgt.
 3. Workshop: cursus welke bestaat uit een theoretische en praktische gedeelte, tenzij anders gemeld.

2. Toepasbaarheid:

 1. De algemene voorwaarden zijn toepasbaar voor zowel de groepsworkshop als de individuele workshop.
 2. Wijzigingen dienen uiterlijk een week van te voren doorgegeven te worden aan Jan Koppelaar Fotografie. Daarna wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Door het inschrijven van een workshop gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Jan Koppelaar Fotografie.

3. Inschrijving Workshop:

 1. Zoals gemeld in paragraaf 2, lid 3 gaat u bij inschrijving voor een workshop automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Uw inschrijving is definitief als de betaling binnen is bij Jan Koppelaar Fotografie.
 3. Tot 2 weken voor de workshop kunt u kosteloos uw inschrijving annuleren.
 4. Tot uiterlijk 1 week voor de workshop kunt uw inschrijving annuleren. Er wordt dan 50% van het bedrag in rekening gebracht. Na drie dagen kunt u uw inschrijving annuleren. Het volledige bedrag wordt dan wel in rekening gebracht, welke u schuldig bent te betalen volgens paragraaf 5.
 5. Jan Koppelaar Fotografie zal uw inschrijving bevestigen middels een e-mail.
 6. U hebt recht op het vragen van een offerte alvorens u definitief inschrijft voor een workshop.
 7. De individuele workshops betreffen een dagdeel (maximaal 4 uur).

4. Prijzen:

 1. Bij mondelinge of telefonische inschrijving gelden de prijzen zoals vermeld op www.jankoppelaar.nl.
 2. Bij inschrijving middels het inschrijfformulier op de website gelden de prijzen zoals vermeld op www.jankoppelaar.nl.
 3. Over de prijs kan niet gecorrespondeerd worden.
 4. In een workshop met zowel een theoretische als praktische gedeelte zit een katern met theoretische achtergrond en koffie/thee inbegrepen. Een eventuele lunch is niet inbegrepen.
 5. Bij een (individuele) workshop op uw locatie zal reiskosten in rekening gebracht worden van woonadres naar locatie en visa versa. Kosten hiervoor zijn €0,19 per gereden kilometer. Kilometers worden verrekend via www.anwb.nl/routeplanner. U krijgt hiervan een overzicht
 6. Prijzen zijn inclusief BTW.
 7. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

5. Betaling:

 1. Bij inschrijving ontvangt u een e-mail met de gang van zaken, betreffende de betaling.
 2. U kunt uitsluitend vooraf betalen middels overboeking. Het IBAN-nummer wordt per mail aan u verzonden.
 3. Na betaling is, zoals vermeld in paragraaf 3, lid 2, uw inschrijving definitief.
 4. Op aanvraag is het ontvangen van een factuur mogelijk.
 5. Indien de cursist/opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, worden eventuele gemaakte kosten doorgerekend. Onder deze kosten zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals kosten van sommatie, incasso, rechtsman/-advocaat. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag.
 6. Indien opdrachtgever/cursist bij aanvang van workshop niet betaald heeft, is de opdrachtgever/cursist niet gerechtigd om deel te nemen aan de workshop, zonder dat dit de opdrachtgever/cursist ontslaat van betaling.
 7. Bij annulering van uw inschrijving kunnen kosten in rekening gebracht worden. Lees hiervoor paragraaf 3, lid 3 en 4.
 8. Partners, vrienden, etc. die de cursist(e) gedurende de workshop vergezellen, dienen ook het gehele bedrag welke vermeld wordt op www.jankoppelaar.nl te betalen.

6. Aansprakelijkheid:

 1. Jan Koppelaar Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van Jan Koppelaar Fotografie, of het annuleren van een inschrijving voor een workshop, tenzij aan Jan Koppelaar Fotografie opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Mocht Jan Koppelaar Fotografie op enig moment, ondanks de bepaling in paragraaf 6, lid 1, wel aansprakelijk worden gesteld, zal deze maximaal het dubbele van kosten van workshop bedragen.
 3. Indirecte schade wordt door Jan Koppelaar Fotografie niet vergoed.
 4. Mocht door weersomstandigheden de workshop (of een gedeelte ervan) niet doorgaan, wordt door Jan Koppelaar Fotografie eenmalig een nieuw voorstel gedaan. Buiten dit voorstel dient de cursist(e) de prijs van een andere workshop te betalen.

 

FOTO VAN DE MAAND

Foto van de maand: mei 2023
Nat weiland

WIE BEN IK?

Mijn naam is Jan Koppelaar (1984) en ben vanaf 2011 een enthousiast hobbyfotograaf. In 1999 kreeg ik mijn eerste analoge spiegelreflexcamera. Vanaf 2011 ben ik steeds serieuzer mijn hobby aan het uitoefenen. Ik ben een autodidact. Dat wil zeggen dat ik de techniek mezelf heb aangeleerd door veel naar foto's van anderen te kijken, maar ook door veel foto's te maken.

Ik woon in de Alblasserwaard. Een ....

FOTO VAN HET JAAR 2022

klik voor grotere foto!
Een deken van mist