Algemene voorwaarden webshop

Voor de webshop van Jan Koppelaar Fotografie gelden de volgende algemene voorwaarden:

1. Algemeen:
1.1 Jan Koppelaar Fotografie besteedt het werk op diverse materialen uit aan www.werkaandemuur.nl. Zie hiervoor de voorwaarden.
1.2 Jan Koppelaar Fotografie beheert zelf de verkoop van de digitale bestanden.
1.3 Fotoprints worden uitbesteed aan Schieving Foto’s te Papendrecht. Jan Koppelaar Fotografie hanteert de printkosten + € 5,00 (i.v.m. de gemaakte onkosten.
1.4 Over de gehanteerde prijzen/kosten kan niet worden gecorrespondeerd.
1.5 Jan Koppelaar Fotografie heeft het recht om ten alle tijden de prijzen aan te passen.

2. Digitale bestanden:
2.1 Het bestellen van een digitaal werk kan door middel van telefonisch contact of email.
2.2 Na bestelling van een digitaal werk zal Jan Koppelaar Fotografie u per email van de verdere procedure op de hoogte brengen.
2.3 Na betaling verzendt Jan Koppelaar Fotografie u via WeTransfer de foto toe.
2.4 De gekochte foto zal altijd in de hoogst mogelijke resolutie aan u toegezonden worden.
2.5 Gekochte werken mogen niet aan derden doorgezonden of verkocht worden.
2.6 Gekochte werken mogen niet op eigen website gepubliceerd worden als zijnde eigen werk. Werken dien dan ten alle tijden met naamsvermelding van Jan Koppelaar Fotografie geplaatst te worden.
2.7 Bij constatering dat een foto of foto’s illegaal (niet gekocht via Jan Koppelaar Fotografie) wordt/worden gebruikt voor promotiedoeleinden, eigen gebruik op website of enigszins, is Jan Koppelaar Fotografie geautoriseerd een vordering van de actuele vraagprijs te sturen. Bij het niet betalen van deze vordering zal een aanmaning gestuurd worden. Bij een tweede aanmaning zal een verhoging van 25% van de vraagprijs doorgevoerd worden. Indien van toepassing zal bij de tweede aanmaning de kosten van een eventuele overtreding van artikel 25 van de auteursrecht in rekening worden gebracht. Dit zal 10% van de actuele vraagprijs bedragen. Indien de tweede aanmaning niet betaald wordt, zal Jan Koppelaar Fotografie een rechtsman/-advocaat in handen nemen om het te bevorderen bedrag vergoed te krijgen. Kosten van de rechtsman/-advocaat worden in rekening gebracht bij de tegenpartij.

3. Prijzen/betaling:
3.1 Jan Koppelaar Fotografie hanteert voor de verkoop van digitale bestanden de actuele prijzen zoals weergegeven op de website.
3.2 De verkoop is pas defintief als het geld aan Jan Koppelaar Fotografie is overgemaakt.
3.3 Een factuur zal bij de betalingsinstructies worden bijgesloten.
3.4 Indien de kopen niet dan wel niet tijdig betaalt, worden eventuele gemaakte kosten doorgerekend. Onder deze kosten zijn alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals kosten van sommatie, incasso, rechtsman/-advocaat. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te bevorderen bedrag.