Algemene voorwaarden workshop

Voor de workshops van Jan Koppelaar Fotografie gelden de volgende algemene voorwaarden:

1. Definitie:
1.1 Opdrachtgever: Persoon met welke Jan Koppelaar Fotografie een overeenkomst tot het volgen van een workshop gesloten heeft.
1.2 Cursist: Persoon welke de workshop volgt.
1.3 Workshop: Cursus welke bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte; tenzij anders gemeld.

2. Toepasbaarheid:
2.1 De algemene voorwaarden zijn toepasbaar voor zowel de groepsworkshop, de individuele workshop en de lezingen.
2.2 Wijzigingen dienen uiterlijk een week van tevoren doorgegeven te worden aan Jan Koppelaar Fotografie. Daarna wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
2.3 Door het inschrijven van een workshop gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Jan Koppelaar Fotografie.

3. Inschrijving workshop:
3.1 Zoals gemeld in paragraaf 2, lid 3, gaat u bij inschrijving voor een workshop automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
3.2 Uw inschrijving is defintief als de betaling bij Jan Koppelaar Fotografie binnen is.
3.3 Tot 1 week voor de (individuele) workshop kunt u kosteloos uw inschrijving annuleren.
3.4 Tot uiterlijk 3 dagen voor de (individuele) workshop kunt u uw inschrijving annuleren. Er wordt dan wel 50% van het bedrag in rekening gebracht. Na drie dagen kunt u uw inschrijving annuleren. Het volledige bedrag wordt dan wel in rekening gebracht, welke u schuldig bent te betalen volgens paragraaf 5.
3.5 Jan Koppelaar Fotografie zal uw inschrijving bevestigen via de mail.
3.6 U hebt recht op het vragen van een offerte alvorens u definitief inschrijft voor een (individuele) workshop.
3.7 De individuele workshops betreffen een dagdeel (maximaal 3 uur)
3.8 Bij aanmelding van een individuele workshop stuurt Jan Koppelaar Fotografie u een voorstel voor de workshop. Deze stemmen we verder met elkaar af.

4. Prijzen:
4.1 Bij mondelinge of telefonische inschrijving gelden de prijzen zoals vermeld op www.jankoppelaar.nl
4.2 Bij inschrijving middels het inschrijfformulier op de website gelden de prijzen zoals vermeld op www.jankoppelaar.nl
4.3 Over de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
4.4 In een workshop met zowel een theoretisch als praktisch gedeelte zit een katern met theoretische achtergrond.
4.5 Bij een (individuele) workshop op uw locatie zullen reiskosten (woonadres – locatie en visa versa) in rekening worden gebracht.
4.6 Individuele workshops hebben een maximum van 2 (twee) deelnemers. De vermelde prijzen voor individuele workshops gelden voor 1 (één) persoon. Bij twee (2) deelnemers dienen beide deelnemers de kosten te voldoen.
4.7 Prijzen zijn inclusief BTW
4.8 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. De prijzen op www.jankoppelaar.nl zijn leidend.

5. Betaling:
5.1 Bij inschrijving ontvangt u een email met de gang van zaken, betreffende de betaling
5.2 U kunt uitsluitend vooraf betalen door middel van overboeking. Het IBAN-nummer wordt per email aan u verzonden.
5.3 Na betaling is, zoals vermeld in paragraaf 3, lid 2, uw inschrijving definitief.
5.4 Op aanvraag is het ontvangen van een factuur mogelijk.
5.5 Indien de cursist/opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, worden eventuele gemaakte kosten doorgerekend. Onder deze kosten zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals kosten van sommatie, incasso, rechtsman/-advocaat. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te bevorderen bedrag.
5.6 Indien opdrachtgever/cursist bij aanvang van workshop niet betaald heeft, is de opdrachtgever/cursist niet gerechtigd om deel te nemen aan de workshop, zonder dat dit de opdrachtgever/cursist ontslaat van betaling.
5.7 Bij annulering van uw inschrijving kunnen kosten in rekening worden gebracht. Lies hiervoor paragraaf 3, lid 3 en 4
5.8 Partners, vrienden, etc. die de cursist(e) gedurende de workshop vergezellen, dienen ook het gehele bedrag, welke vermeld wordt op www.jankoppelaar.nl, te betalen.